Logens spæde start skal findes tilbage i 1955, hvor 6 brødre fra broderloge nr 35 Concordia, alle hjemmehørende i Høng og Gørlev, besluttede at danne en Odd Fellow klub, hvor de kunne mødes lokalt.

Klubben voksede hurtigt, og i 1966 stiftede man Odd Fellow foreningen ”Løve Herred”, med det formål at danne en ny loge.
Det var oprindelig målet, at denne loge skulle ligge i Gørlev- Høngområdet, da de fleste brødre kom herfra.

På grund af de relative store etableringsomkostninger – ikke mindst en passende bygning – enedes man senere om, at starte den nye loge i Slagelse og der indgå et bygningsfællesskab med de to daværende loger, hvilket blev resultatet.

Stiftelsen af logen blev foretaget den 28. april 1979, og broderloge nr. 106 Hellig Anders har i dag ca. 80 medlemmer.